Ingvar Kamprad - Tilvitnanir

    Stofnandi IKEA

    Deila